Kỉ lục của Rosé - Blackpink: Vượt qua cả TWICE, Red Velvet?

Rosé - Blackpink lập nhiều kỉ lục. Ảnh: MV.
Rosé - Blackpink lập nhiều kỉ lục. Ảnh: MV.
Rosé - Blackpink lập nhiều kỉ lục. Ảnh: MV.
Lên top