“Khúc hát đôi bàn tay” rất thú vị của ban nhạc “Chúng tôi là Ủn Ỉn”

Ban nhạc “Chúng tôi là Ủn ỉn” thể hiện ca khúc “Khúc hát đôi bàn tay” của nhạc sĩ Phạm Tuyên
Ban nhạc “Chúng tôi là Ủn ỉn” thể hiện ca khúc “Khúc hát đôi bàn tay” của nhạc sĩ Phạm Tuyên
Ban nhạc “Chúng tôi là Ủn ỉn” thể hiện ca khúc “Khúc hát đôi bàn tay” của nhạc sĩ Phạm Tuyên
Lên top