Không ra sản phẩm mới, Sơn Tùng M-TP vẫn âm thầm lập thành tích "khủng"

"Chúng ta của hiện tại" đạt 15 triệu stream trên Spotify. Ảnh: M-TP.
"Chúng ta của hiện tại" đạt 15 triệu stream trên Spotify. Ảnh: M-TP.
"Chúng ta của hiện tại" đạt 15 triệu stream trên Spotify. Ảnh: M-TP.
Lên top