Không ra bản hit mới cùng BTS nhưng Blackpink lại có thêm kỷ lục đều đặn

Blackpink có thêm thành tích dù không ra mắt sản phẩm mới như BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có thêm thành tích dù không ra mắt sản phẩm mới như BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có thêm thành tích dù không ra mắt sản phẩm mới như BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top