Không phải Jennie, Rosé mới là thành viên Blackpink đạt được kỷ lục này

Rosé (ngoài cùng bên phải) - thành viên của Blackpink đạt nhiều kỷ lục Kpop. Ảnh: Xinhua.
Rosé (ngoài cùng bên phải) - thành viên của Blackpink đạt nhiều kỷ lục Kpop. Ảnh: Xinhua.
Rosé (ngoài cùng bên phải) - thành viên của Blackpink đạt nhiều kỷ lục Kpop. Ảnh: Xinhua.
Lên top