Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không còn là đối thủ, Mỹ Duyên – Trúc Anh thắm thiết tình chị em ngọt ngào