Không còn là đối thủ, Mỹ Duyên – Trúc Anh thắm thiết tình chị em ngọt ngào