Khi phim Việt “bắt trend” để hấp dẫn khán giả

Trấn Thành trong phim "Bố già". Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp
Trấn Thành trong phim "Bố già". Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp
Trấn Thành trong phim "Bố già". Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp
Lên top