Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Thi, Phan Hiển quây quần gói bánh, đón tết