Khánh Thi khoe đồng hồ gắn 55 viên kim cương do Phan Hiển tặng