Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh My bức xúc khi bị kẻ lạ tạt sơn đỏ vào người