Khánh Ly lại hát “Như một lời chia tay”

Nữ danh ca Khánh Ly. Ảnh: T.L
Nữ danh ca Khánh Ly. Ảnh: T.L
Nữ danh ca Khánh Ly. Ảnh: T.L