Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khánh Ly chỉ có một, Lệ Quyên cũng chỉ có một!

Lệ Quyên.
Lệ Quyên.