Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khán giả thích thú khi “bà nội” Miu Lê chấn chỉnh Trường Giang