Khán giả đón nhận ra sao MV trở lại cùng Lisa - Blackpink của Red Velvet?

Red Velvet có bùng nổ khi trở lại cùng Lisa - Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Red Velvet có bùng nổ khi trở lại cùng Lisa - Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Red Velvet có bùng nổ khi trở lại cùng Lisa - Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top