Khán giả chán ngán vì giám khảo Next Top Model diễn kịch, phán xử “hòa cả làng”

Trương Ngọc Ánh tức giận "đuổi thẳng cổ" Nam Trung và Võ Hoàng Yến ra khỏi phòng.
Trương Ngọc Ánh tức giận "đuổi thẳng cổ" Nam Trung và Võ Hoàng Yến ra khỏi phòng.
Trương Ngọc Ánh tức giận "đuổi thẳng cổ" Nam Trung và Võ Hoàng Yến ra khỏi phòng.
Lên top