Khán giả bật cười với muôn cách ứng phó bão lớn đổ bộ Sài Gòn của sao Việt