Khai thác "dị nhân" câu khách: Đâu là ngưỡng an toàn cho truyền hình thực tế?

Màn nhét rắn từ mũi vào miệng gây sốc trong Kỳ tài lộ diện. Ảnh: T.L
Màn nhét rắn từ mũi vào miệng gây sốc trong Kỳ tài lộ diện. Ảnh: T.L