Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khách sạn để lộ thông tin Hà Hồ - Chu Đăng Khoa sẽ bị kiện?