Kevin Hart bắt tay hợp tác với Netflix sản xuất 4 phim

Kevin Hart ký hợp đồng độc quyền 4 phim với Netflix. Ảnh nguồn: AFP.
Kevin Hart ký hợp đồng độc quyền 4 phim với Netflix. Ảnh nguồn: AFP.
Kevin Hart ký hợp đồng độc quyền 4 phim với Netflix. Ảnh nguồn: AFP.
Lên top