Kết quả nào cho mối quan hệ của Cami và Hoàng trong Hướng dương ngược nắng?

Mối quan hệ giữa Cami và Hoàng là một bí ẩn trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Mối quan hệ giữa Cami và Hoàng là một bí ẩn trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Mối quan hệ giữa Cami và Hoàng là một bí ẩn trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Lên top