Kết quả giải Cánh diều 2018: Phim giải trí hạ “nốc ao” phim nghệ thuật

Việc "Chàng vợ của em" thắng giải Cánh diều Vàng gây bất ngờ. Ảnh: V.V
Việc "Chàng vợ của em" thắng giải Cánh diều Vàng gây bất ngờ. Ảnh: V.V
Việc "Chàng vợ của em" thắng giải Cánh diều Vàng gây bất ngờ. Ảnh: V.V
Lên top