Keeng Young Awards 2018: Cuộc ‘tấn công’ của những ca sĩ nữ

Vũ Cát Tường, Bích Phương ‘oanh tạc’ các hạng mục của giải thưởng âm nhạc đình đám.
Vũ Cát Tường, Bích Phương ‘oanh tạc’ các hạng mục của giải thưởng âm nhạc đình đám.
Vũ Cát Tường, Bích Phương ‘oanh tạc’ các hạng mục của giải thưởng âm nhạc đình đám.
Lên top