"Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối": Được kì vọng nhưng thành "bom xịt"?

Lên top