Kay Trần sau 1 năm vào công ty Sơn Tùng M-TP có khiến khán giả thỏa mãn?

Kay Trần vừa phát hành MV "Nắm đôi bàn tay" sau 1 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC.
Kay Trần vừa phát hành MV "Nắm đôi bàn tay" sau 1 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC.
Kay Trần vừa phát hành MV "Nắm đôi bàn tay" sau 1 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC.
Lên top