Katy Perry - nữ giám khảo được yêu thích nhất của “American Idol”

Katy Perry là giám khảo được yêu mến nhất trong “American Idol” mùa thứ 19. Ảnh: Xinhua
Katy Perry là giám khảo được yêu mến nhất trong “American Idol” mùa thứ 19. Ảnh: Xinhua
Katy Perry là giám khảo được yêu mến nhất trong “American Idol” mùa thứ 19. Ảnh: Xinhua
Lên top