Katy Perry bị kiện 150.000 USD vì bức ảnh Halloween 3 năm trước

Katy Perry hóa trang thành Hilary Cliton hồi năm 2016. Ảnh: Spin
Katy Perry hóa trang thành Hilary Cliton hồi năm 2016. Ảnh: Spin
Katy Perry hóa trang thành Hilary Cliton hồi năm 2016. Ảnh: Spin
Lên top