Karl Lagerfeld và những nàng thơ trong sự nghiệp thời trang

Karl Lagerfeld và một trong những nàng thơ thời trang của ông.
Karl Lagerfeld và một trong những nàng thơ thời trang của ông.
Karl Lagerfeld và một trong những nàng thơ thời trang của ông.
Lên top