Karik hé lộ phần thi của GDucky tại chung kết "Rap Việt"

GDucky ở vòng chung kết "Rap Việt". Ảnh: Vie
GDucky ở vòng chung kết "Rap Việt". Ảnh: Vie
GDucky ở vòng chung kết "Rap Việt". Ảnh: Vie
Lên top