Kaity Nguyễn trổ tài "bắn" Rap trong "Tết Vương Giả"

Kaity Nguyễn và 2 NSND Lê Khanh, Hồng Vân trổ tài đọc Rap trong "Tết Vương Giả". Ảnh: NVCC.
Kaity Nguyễn và 2 NSND Lê Khanh, Hồng Vân trổ tài đọc Rap trong "Tết Vương Giả". Ảnh: NVCC.
Kaity Nguyễn và 2 NSND Lê Khanh, Hồng Vân trổ tài đọc Rap trong "Tết Vương Giả". Ảnh: NVCC.
Lên top