Kaity Nguyễn bất ngờ trở thành host một loạt chương trình về làm đẹp, du lịch, ẩm thực tại Hàn Quốc