K-ICM vừa ra MV mới, nhận nửa triệu dislike và "mưa gạch đá"

Lên top