Justin Timberlake trở lại, nói về một sản phẩm đặc biệt

Justin Timberlake chia sẻ về kế hoạch trở lại và thực hiện album mới. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Timberlake chia sẻ về kế hoạch trở lại và thực hiện album mới. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Timberlake chia sẻ về kế hoạch trở lại và thực hiện album mới. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top