Justin Bieber và bước thụt lùi với “Don’t Go”

MV “Don’t Go” của Justin Bieber gây nhiều thất vọng khi phát hành. Ảnh: Xinhua
MV “Don’t Go” của Justin Bieber gây nhiều thất vọng khi phát hành. Ảnh: Xinhua
MV “Don’t Go” của Justin Bieber gây nhiều thất vọng khi phát hành. Ảnh: Xinhua
Lên top