Justin Bieber phát hành phim tài liệu nói về sự nghiệp

Justin Bieber chính thức phát hành phim tài liệu mới “Our World”. Ảnh: Xinhua
Justin Bieber chính thức phát hành phim tài liệu mới “Our World”. Ảnh: Xinhua
Justin Bieber chính thức phát hành phim tài liệu mới “Our World”. Ảnh: Xinhua
Lên top