Justin Bieber mở tour lưu diễn “World Tour 2022”

Justin Bieber công bố thời gian tổ chức trở lại “World Tour 2022”. Ảnh: Xinhua
Justin Bieber công bố thời gian tổ chức trở lại “World Tour 2022”. Ảnh: Xinhua
Justin Bieber công bố thời gian tổ chức trở lại “World Tour 2022”. Ảnh: Xinhua
Lên top