Justin Bieber lọt Top 10 ca sĩ có album bán chạy nhất nửa đầu năm 20

Justin Bieber lọt Top 10 ca sĩ có số bán lượng album tiêu thụ nhiều nhất. Ảnh: Xinhua
Justin Bieber lọt Top 10 ca sĩ có số bán lượng album tiêu thụ nhiều nhất. Ảnh: Xinhua
Justin Bieber lọt Top 10 ca sĩ có số bán lượng album tiêu thụ nhiều nhất. Ảnh: Xinhua
Lên top