Junho xuất ngũ, 2PM xác nhận kế hoạch trở lại

Nhóm nhạc 2PM xác nhận sẽ trở lại vào cuối năm nay. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nhóm nhạc 2PM xác nhận sẽ trở lại vào cuối năm nay. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nhóm nhạc 2PM xác nhận sẽ trở lại vào cuối năm nay. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top