Jungkook - BTS lập kỷ lục mà các thành viên Blackpink chưa đạt được

Jungkook - BTS mới có kỷ lục khủng trước các thành viên Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Jungkook - BTS mới có kỷ lục khủng trước các thành viên Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Jungkook - BTS mới có kỷ lục khủng trước các thành viên Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top