Jun Vũ thành "người thứ ba" trong phim mới "Ngốc ơi tuổi 17"

Lên top