Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Jun Phạm dũng mãnh “như con báo” khi hóa thân thành Đông Nhi

Jun Phạm hóa thân thành Đông Nhi.
Jun Phạm hóa thân thành Đông Nhi.