“Joker” đấu với “Đàn ông song tử”

Quay phim “Đàn ông song tử”. Ảnh do CGV cung cấp
Quay phim “Đàn ông song tử”. Ảnh do CGV cung cấp
Quay phim “Đàn ông song tử”. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top