Jisoo - Blackpink và Yeri - Red Velvet đóng phim: Ồn ào hay được ủng hộ?

Jisoo - Blackpink và Yeri - Red Velvet. Ảnh: MV.
Jisoo - Blackpink và Yeri - Red Velvet. Ảnh: MV.
Jisoo - Blackpink và Yeri - Red Velvet. Ảnh: MV.
Lên top