Jisoo - Blackpink và Jung Hae In được khen đẹp đôi khi đóng chung phim

Jisoo - Blackpink và Jung Hae In chụp chung ảnh với nhau. Ảnh: CMH.
Jisoo - Blackpink và Jung Hae In chụp chung ảnh với nhau. Ảnh: CMH.
Jisoo - Blackpink và Jung Hae In chụp chung ảnh với nhau. Ảnh: CMH.
Lên top