Jinyoung (GOT7) gia nhập BH Entertainment để bắt đầu sự nghiệp solo

Jinyoung (GOT7) quyết định đầu quân cho công ty quản lý BH Entertainment. Ảnh nguồn: Xinhua.
Jinyoung (GOT7) quyết định đầu quân cho công ty quản lý BH Entertainment. Ảnh nguồn: Xinhua.
Jinyoung (GOT7) quyết định đầu quân cho công ty quản lý BH Entertainment. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top