Jimin (BTS) tự phá kỷ lục trong bảng xếp hạng Top thương hiệu thần tượng

Jimin (BTS) tự phá kỷ lục khi đạt 19 tháng dẫn đầu Top thương hiệu thần tượng cá nhân tại Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
Jimin (BTS) tự phá kỷ lục khi đạt 19 tháng dẫn đầu Top thương hiệu thần tượng cá nhân tại Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
Jimin (BTS) tự phá kỷ lục khi đạt 19 tháng dẫn đầu Top thương hiệu thần tượng cá nhân tại Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top