Jimin (BTS) đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu

Jimin (BTS) giữ vững vị trí đầu bảng giá trị thương hiệu tại Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
Jimin (BTS) giữ vững vị trí đầu bảng giá trị thương hiệu tại Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
Jimin (BTS) giữ vững vị trí đầu bảng giá trị thương hiệu tại Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top