Ji Chang Wook bỏ về Hàn Quốc vì đảm bảo an toàn, người trong cuộc nói gì?

Đến Việt Nam được mấy tiếng, Ji Chang Wook  đã trở về Hàn Quốc ngay. Ảnh: FB
Đến Việt Nam được mấy tiếng, Ji Chang Wook đã trở về Hàn Quốc ngay. Ảnh: FB
Đến Việt Nam được mấy tiếng, Ji Chang Wook đã trở về Hàn Quốc ngay. Ảnh: FB
Lên top