Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Jennifer Lopez vinh dự nhận giải thưởng Michael Jackson