Jennie - BlackPink lần đầu lên tiếng về lí do phải dùng nạng

Jennie xuất hiện cùng chiếc nạng trong buổi livestream trước đó. Ảnh chụp mà hình.
Jennie xuất hiện cùng chiếc nạng trong buổi livestream trước đó. Ảnh chụp mà hình.
Jennie xuất hiện cùng chiếc nạng trong buổi livestream trước đó. Ảnh chụp mà hình.
Lên top