Jennie (Black Pink) được YG dành nhiều ưu ái rõ ràng như thế nào?

Lên top